Zamek w Gołuchowie liczy ponad 400 lat Wzniesiony był przez starostę radziejowskiego Rafała Leszczyńskiego w roku 1560.

odrestaurowany  w XIX wieku. Pod tarasem dziedzińca ukryte są najstarsze fragmenty zamku – piwnice z II połowy XVI wieku.

Zamek w roku 1951 został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. W zamku obecnie można podziwiać zbiory, m.in. wspaniałe gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli czy też kolekcję rzemiosła artystycznego jak również część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku. W miarę upływu czasu powracają do Gołuchowa zabytki pochodzące z kolekcji Izabelli Działyńskiej. Jest to zdecydowanie miejsce warte odwiedzenie.