Kazimierski Park Krajobrazowy utworzony został w 1979 r.  jest najstarszym parkiem krajobrazowym w województwie lubelskim. Szczególnie polecamy ten region ze względu na jego walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. W regionie możemy zwiedzić urokliwe miasteczka takie jak:  Kazimierz Dolny nad Wisłą, Janowiec, Nałęczów i Puławy   Szczególne walory krajobrazowe posiada Małopolski Przełom Wisły. Na linii Podgórz – Janowiec dolina Wisły zwęża się do postaci stromościennego „kanionu” o szerokości  ok 1 km.  Wisła na tym odcinku zachowała, cechy dużej nizinnej dzikiej rzeki.

 

Kazimierski Park Krajobrazowy cechują jego walory kulturowe:

- Kazimierz Dolny, uznane w całości wraz z otaczającym krajobrazem za zespół zabytkowy o randze międzynarodowej i uznany został rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomnik Historii. Najcenniejsze z kazimierskich zabytków to w szczególności ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, kościół Farny z XVI w., zespół klasztorny OO Franciszkanów Reformatów z II poł. XVII w., renesansowe kamienice Celejów i Przybyłów, oraz kompleks spichlerzy z XVI - XVII w.

warte zobaczenia w tym regionie są: zamek Firlejów (XVI w.) oraz zabytkowy układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i kościołem w Janowcu, a przede wszystkim Zamek znajdujący się na wzgórzu Wiślanym,  barokowo - klasycystyczny (XVIII w.) kościół w Górze Puławskiej, późnobarokowy Pałac Małachowskich w Nałęczowie, XVIII i XIX wieczny zespół budynków sanatoryjnych w Nałęczowie, zespoły pałacowo - parkowe w Celejowie, Kęble, Czesławicach, zespoły dworko - parkowe w Wylągach, Drzewcach, Karczmiskach i Antopolu a także zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego w Męćmierzu i Rogowie oraz skansen w Janowcu.

Kazimierz Dolny nieprzerwanie od wielu już lat znajduje się w kanonie najpiękniejszych i najpopularniejszych miejsc w Polsce. W regionie bardzo dobrze zorganizowana jest infrastruktura turystyczna, polecamy w szczególności:  szlaki piesze, rowerowe oraz ścieżki spacerowe. Przy ich pomocy bez problemu zwiedzimy najbardziej urokliwe zakątki tego regionu Polski.Polecamy, wypoczynek od codziennego zgiełku wielkomiejskiego w tym rejonie jest zapewniony.