Skansen w Kolbuszowej

Skansen w Kolbuszowej położony jest na obszarze około 30 ha. Ekspozycję stanowią zabudowania -ponad 80 obiektów pochodzące z  XIX i XX wieku  z północnej częsci Podkarpacia: Lasowiaków i Rzeszowiaków. Zabudowania zabytkowe stanowią: stajnie, obory, chlewy, kurniki, stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej – szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty. Do najstarszych obiektów należą m.in.: spichlerz dworski z Bidzin z 1784, chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1843 r.

Budynki przedstawione zostały w odniesieniu bardzo zbliżonym do źródłowego. Warto odwiedzić ten obiekt. 

<<< Kliknij mapę aby wytyczyć trasę.