Kock

Kock- miasto o bogatej historii znajdujące się w woj. lubelskim . Najstarsze ślady pierwszego osadnictwa w okolicy datowane są na podstawie dostępnych źródeł na 5000 lat p.n.e, odnaleziono także późniejsze ślady różnych kultur. Pierwszą stałą osadę na terenie obecnego Kocka datuje się na X wiek. W roku 1417 król Władysław II Jagiełło, przychylając się do prośby biskupa płockiego Jakuba, wydał przywilej lokacyjny dla Kocka jako wsi dziedzicznej. Ten przywilej potwierdził syn Jagiełły – Władysław Warneńczyk w 1443 roku w Budzie. W 1518 roku miasto zostało własnością hetmana wielkiego koronnego iwojewody sandomierskiego – Mikołaja Firleja z Dąbrowicy. Rodzina Firlejów rządziła Kockiem aż do 2 połowy wieku XVII. Za ich rządów miasteczko stało się znanym ośrodkiem reformacyjnym. Około 1750 roku Kock stał się własnością księżnej Anny Jabłonowskiej z Sapiehów, która przysłużyła się miastu, dokonując jego gruntownej przebudowy, m.in. przez wyznaczenie rynku. Ufundowała ratusz, kościół i pałac według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Usiłowała zaprowadzić różne reformy gospodarcze w swoich włościach, co jednak zakończyło się bankructwem. Po jej śmierci Kock przejęli wierzyciele – bankierzy warszawscy[potrzebny przypis]. Znaną postacią społeczności żydowskiej Kocka był cadyk Mendel Morgenstern, twórca tzw. chasydyzmu kockiego (lata 1834–1859). W tym okresie do Kocka schodziły się liczne żydowskie pielgrzymki. W wieku XIX ludność brała czynny udział w powstaniach narodowych, za co miejscowość od roku 1870 została pozbawiona praw miejskich. Odzyskała je dopiero w 1915 roku.

W pobliżu miasta rozegrały się liczne bitwy:

Bitwa pod Kockiem 5 maja 1809 r. podczas wojny polsko-austriackiej 1809 – w bitwie poległ pułkownik Berek Joselewicz, który dowodził dwoma szwadronami wchodzącymi w skład 5 Pułku Strzelców Konnych;

Bitwa pod Kockiem 17–20 czerwca 1831;

Bitwa pod Kockiem 12 września 1831 podczas powstania listopadowego;

Bitwa pod Kockiem 25 grudnia 1863 podczas powstania styczniowego;

Bitwa pod Kockiem 14–16 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w ramach Bitwy Warszawskiej;

Bitwa pod Kockiem stoczona 2–6 października 1939 r. w czasie kampanii wrześniowej.

 


                                                     fot. Waldemar Krzywoń


<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę