Rezerwat przyrody Czartowe Pole

Rezerwat przyrody Czartowe Pole  znajduje się na terenie gmin Józefów i Susiec. Leży w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Powierzchnia ochrony ścisłej rezerwatu wynosi ponad 26 ha

Rezerwat położony jest na wysokości ok. 217–255 m n.p.m.

Nazwa "Czartowe Pole" ma związek z legendą dot. polany w rezerwacie, o której mówiono, że jeno czarci tam hasali.

W rezerwacie można zobaczyć rzadkie rośliny, takie jak: wawrzynek wilczełyko, zachyłka Roberta,  zanokcica skalna i zielona, parzydło leśne, storczyk plamisty, paprotnik kolczysty i nerecznica szerokolistna.

Na terenie rezerwatu znajdują się: ruiny starej papierni Zamoyskich, o których informuje tablica na ścieżce dydaktycznej, biegnącej obok obiektu: są to ruiny dużego zakładu przemysłowego z XVII w. Ordynacji Zamoyskich. W latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego zakład był dzierżawiony przez Lejbusia Kahana, a potem przez Całę Waxa – właściciela drukarni hebrajskiej w Józefowie. Produkował 80% papieru w guberni lubelskiej. 

pomnik upamiętniający manewry wojsk polskich w 1931 roku

symboliczne groby partyzantów poległych w walkach w 1943 roku.

Szlaki turystyczne:

 szlak krawędziowy prowadzący drewnianymi pomostami wzdłuż serii wodospadów

 ścieżka przyrodnicza o długości 1,3 km

<<< kliknij mapę aby wytyczyć trasę.


Polecane noclegi