Urlop w gminie Sadowne

                                           fot. Adam Piotr Grzegorz Czajka

 

Gmina Sadowne - znakomite miejsce cechujące się walorami turystyczne. Gmina leży w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest atrakcyjnym miejscem dla pasjonatów agroturystyki. 

 

Teren gminy Sadowne charakteryzuje się przede wszystkim: dobrze zachowanym krajobrazem o cechach krajobrazu naturalnego oraz znaczne jego bogactwo, szczególnie w dolinie Bugu i przyległych do niej jednostkach fizjologicznych, dobrze zachowane zbiorowisko roślinne, które w znacznym stopniu cechy zbiorowiska naturalnego, wyjątkowo duże bogactwo fauny i flory oraz występowanie wielu gatunków chronionych i rzadkich, obecność dużych kompleksów leśnych stanowiących pozostałość dawnych puszcz, walory historyczno-kulturowe.

Polecamy szczególnie pasjonatom wycieczek rowerowych, pasjonatom fotografii. 

Polecane noclegi


                                                                   Dodaj swój obiekt