Rezerwat przyrody Wyspa Lipowa – rezerwat krajobrazowo-faunistyczny znajdujący się na terenie gminy Łukta w województwie warmińsko-mazurskim,

Wyspa znajduje się  na  jeziorze Morąg. Rezerwat utworzony w 1968 roku w celu ochrony krajobrazu oraz występujących na wyspie chronionych ptaków  i roślin. Na wyspie znajduje się kolonia kormoranów. Wyspę porasta starodrzew lipowo-dębowy. Wyspa z lotu ptaka swoim kształtem przypomina but.