Pole Bitwy pod Grunwaldem

Pole bitwy pod Grunwaldem

 

Miejsce jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, która była stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między zakonem krzyżackim wspomaganym przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy[4] i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda .

Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i druzgocącą przegraną sił krzyżackich. Miejsce ciekawe ze względu na wartość historyczną.

Jak dojechać i czy czeka nas długa wyprawa ustalimy klikając poniżej mapkę.