Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance

Cerkiew w Trześciance znajdująca się w miejscowości Trześcianka na szlaku Krainy Otwartych Okiennic, który obejmuje trzy miejscowości tj. Puchły, Trześciankę oraz Soce.

Cerkiew, która obecnie znajduje się w Trześciance zbudowana została w XIX wieku a dokładniej w drugiej połowie.

Cerkiew bardzo przyjazna dla zwiedzających.

Jeśli chodzi o budowę tej cerkwi to przekazywana jest ciekawa legenda. Mieszkaniec Trześcianki zaplanował budowę swojego domu. Potrzebował do tego celu drewna. Pojechał więc do handlującego tym materiałem Żyda. Gdy przystąpił z rodziną do budowy domu, z jednej z drewnianych belek wysypały się złote dukaty. Uznał, że to musi być jakiś znak i przeznaczył je na budowę cerkwi w Trześciance. To właśnie dzięki niemu oraz wsparciu innych parafian wzniesiono w Trześciance prawosławną świątynię.

W czasach Imperium Rosyjskiego świątynia pełniła także inną bardzo ważna rolę. Cerkiew w czasie imperium rosyjskiego stanowiła ośrodek szkolnictwa. Przyszli nauczyciele i rzemieślnicy związani z cerkwiami pobierali tu nauki. Można było wówczas zdobyć zawody takie jak: cieśla, murarz złotnik, rzeźbiarz czy np. tkacz.

W czasie  przesiedleń cerkiew została opuszczona, a budynki pełniące rolę szkolnych zniszczone. Podczas II wojny światowej cerkiew zaczęła znowu pełnić swoją funkcję.

 

 

 

 

 

Naszym zdaniem jest jedną z bardziej urokliwych cerkwi na Podlasiu.  Dla zwiedzających, którzy nie widzieli nigdy co znajduje się za Ikonostasem mamy fotografię, dzięki uprzejmości gospodarza. 

 

 

 

Fragment biblii pisanej w j. staro-cerkiewno-słowiańskim