Zagórz

Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu − monumentalne ruiny XVIII w. 

późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojcówKarmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ruiny klasztoru są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. polecamy, znakomite miejsce dla pasjonatów fotografii. wzgórze Mariemont stanowi również perfekcyjny punkt widokowy.

<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę