Rezerwat Przyrody Prządki

Rezerwat Prządki stanowi rezerwat przyrody nieożywionej położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna.. Leży w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przy trasie Krosno–Rzeszów.

Rezerwat tworzą grupy skał piaskowych wyróżniających się charakterystycznymi formami wytworzonymi wskutek erozji eolicznej.

Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości często przekraczającej 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał dość ciekawe i osobliwe formy. Skały te posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto. Najwyżej położony punkt tego rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m.

Prządki mają status rezerwatu od 1957 roku 

W 2009 rezerwat Prządki nazwano na cześć prof. Henryka Świdzińskiego – geologa, specjalisty geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, autora dwóch prac dotyczących Prządek w okresie międzywojennym.

Przez teren rezerwatu  poruszamy się jedynie po wyznaczonych szlakamch. W sąsiedztwie północnej granicy rezerwatu biegnie czarny szlak wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie.

W pobliżu rezerwatu znajdują się ruiny XV-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

<<<Kliknij mapę aby wytyczyć trasę.