Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Turzańsku – drewniana filialna cerkiew prawosławna (w swoich dziejach służyła też grekokatolikom i rzymskokatolikom), wzniesiona w latach 1801–1803. Należy do parafii Opieki Matki Bożej w Komańczy, w dekanacie Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej (na trasie nr IV: sanocko-dukielskiej). Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę