Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie nabył Król Jan III jako posiadłość Milanów w 1677 roku. Z  inspiracji Króla
 i pod jego czujnym okiem w kolejnych latach powstał tu barokowy pałac. Obecnie znajduje się tutaj muzeum wilanowskie, które zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Miejsce warte odwiedzenia.