Kościół św. Michała Archanioła w  Dębnie– kościół zbudowany w stylu gotyckim, w całości drewniany. Jest to kościół parafialny w Dębnie Podhalańskim w powiecie nowotarskim, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kościół w Dębnie wzniesiono prawdopodobnie w XIII wieku.

 

fot. Krzysztof Dera             http://www.fotofis.info

 

Obecny kościół wybudowany został w II połowie XV w na miejscu starszej świątyni. Z tego okresu pochodzą nawa i prezbiterium. Jest to świątynia orientowana o konstrukcji tzw. zrębowej. Jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych kościołów i jednocześnie jednym z najbardziej znanych polskich zabytków. kościół w Dębnie otrzymał jako jedyny drewniany kościół nominację w konkursie siedmiu cudów Polski, wyróżnia się sylwetką (jak podają źródła niezmienioną od czasów budowy) – wkomponowaną w krajobraz i wyjątkowo cennym ruchomym wyposażeniem, a także unikatową polichromią natronową pochodząca z XV w, najstarszą, w całości zachowaną w Europie, wykonaną na drewnie. Niewątpliwie jest to najlepiej zachowana tego rodzaju polichromia w Polsce. Jest wykonana w 33 kolorach i zawiera  77 motywów w 12 układach. Najczęstsze to ornamenty roślinne i geometryczne. Występują także wątki figuralne i zwierzęta, wśród nich przede wszystkim  jelenie. Szablony były wielokrotnie używane w różnych obiektach, te prawdopodobnie, ze względu na ich świecki charakter w dworach szlacheckich i magnackich. Polecamy szczególnie.

<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę