Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach – cerkiew greckokatolicka, obecnie współużytkowana przez parafie rzymsko- i greckokatolicką. Jedna z najstarszych cerkwi łemkowskich.

W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

<-kliknij mapkę aby wytyczyć trasę