Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku – dawna greckokatolicka cerkiew 

w Powroźniku.

W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę