„Ścieżka geoturystyczna dawna kopalnia Babina” położona jest w obszarze dawnej podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych, która na skalę przemysłową prowadzona była tutaj w latach 1920-1973. Znajduje się ona, w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa. Cała struktura Łuku Mużakowa, położona na obszarze Polski i Niemiec, znajduje się w granicach transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa. Jego polska część jest ponadto objęta prawną formą ochrony przyrody w postaci-Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, utworzonego w 2001 roku. Przejście trasą ścieżki, o około 5 kilometrowej długości, umożliwia zapoznanie się w bezpieczny i wygodny sposób, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego, powstałego w efekcie wieloetapowych przemian. Ścieżka przebiega przez obszar, którego naturalny krajobraz był początkowo silnie degradowany. 

 

źródło:www.geosciezkababina.pl

<-kliknij mapę aby wytyczyć trasę