Nad Tanwią

Rezerwat „Nad Tanwią” powstał w 1958 roku. Powierzchnia wynosi ok. 41 ha. Rezerwat znajduje się w gminie Susiec. Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z kaskadami. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku około 400 m znajdują się 24 takie kaskady, które nazwano „szumami”. Rezerwat "Nad Tanwią" położony jest na wysokości ok. 235 m, a najwyższe wzniesienie – Kościółek lub inna nazwa Zamczysko osiąga 246m n.p.m.

W rezerwacie stwierdzono istnienie ok. 40 zespołów roślinnych.

Żyją tu również rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, pliszka górska i zimorodek.

Przez rezerwat przeprowadzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Nad Tanwią”.

Do rezerwatu można dojść dwoma szlakami:

żółty: południowy lub niebieski: szlak Szumów.

 

Polecane noclegi