Toruń jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1233 roku. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Toruń był jednym z największych i najbogatszych miast, miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadającym autonomiczne uprawnienia polityczne, w tym m.in. prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Obecnie szesnaste pod względem liczby ludności miasto w kraju (203 158 mieszkańców wg GUS na dzień 31.12.2014). Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym,naukowym,

akademickim i turystycznym oraz węzłem drogowym i kolejowym. W Toruniu urodził się  Mikołaj Kopernik.