Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju  w Jaworze jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych w Europie. W roku 2001 został  wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII wieku, w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), gdy naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy.


<- kliknij mapę aby wytyczyć trasę