Kłodzko

Kłodzko jest w zasadzie głównym miastem kotliny kłodzkiej. Leży u podnóża Gór Barckich.

W okolicy Kłodzka istniało skupisko starego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, a niektóre źródła podają, że nawet wcześniejszego. Przez miasto przechodził również szlak bursztynowy. Pod koniec X wieku gród należał do suwerennego państwa libickiego, którego władcą był Sławnik, ojciec św. Wojciecha. 

Kłodzko zachowało doskonale ukształtowany, kompletny i oryginalny układ urbanistyczny miasta średniowiecznego, którego najstarsza część  leży na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej. Obszar starówki kłodzkiej oddzielony jest od pozostałych części malowniczymi zieleńcami i parkami. 

Piękne miasteczko warte odwiedzenia.