Wiślica- znajduje się tu gotycki kościół kolegiacki fundacji Kazimierza Wielkiego; w podziemiach świątyni zachowały się fundamenty dwóch wcześniejszych kościołów z tzw "płytą wiślicką".

W średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Małopolski. 

Od 1326 do 1869 roku miasto, obecnie wieś gminna w powiecie buskim nad Nidą. 

Obok kolegiaty jest Dom Długosza oraz pawilon, w którym eksponowana jest   misa chrzcielna i fundamenty   wczesnoromańskiego kościółka.


Polecani przewodnicy<- kliknij mapę aby wytyczyć trasę