Jędrzejów - miasto w województwie świętokrzyskim lezące na obszarze Płaskowyżu Jędrzejowskiego.

Pomiędzy VII a XII w. na terenie dzisiejszego Jędrzejowa istniała osada o nazwie Brzeźnica. Jednak w wyniku ostatnich badań archeologicznych stwierdzono,

że ludzkie osiedla musiały powstać tu zdecydowanie wcześniej. Jednym z takich przykładów są znalezione

w pobliskiej wsi Skroniów monety z podobizną Cesarza Diokleciana. Po tym odkryciu archeologowie stwierdzili, że osada ta prowadziła ożywione kontakty handlowe z Imperium Rzymskim. Było to zasługą dogodnego położenia. Brzeźnica leżała blisko szlaku bursztynowego prowadzącego z Akwilei do Kłajpedy.

Z Rzymianami handlowano produktami takimi jak skóra i wapień z Gór Świętokrzyskich w zamian za pieniądze.

 

Zabytki Jędrzejowa:

-(śródmieście miasta) z XIII-XVIII w,

-kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z I połowy XV w.,

-zespół klasztorny cystersów 

-kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha z pocz. XIII w., przebudowany w XV w. i w latach 1728–1754,

-klasztor z I połowy XIII w., przebudowany w II połowie XV w. i I połowie XVIII w.,

-dzwonnica z połowy XVIII w.,

-brama klasztoru z 1738 r.,

-mur z basztami z XVI–XVIII w.,

-ogród z połowy XVIII w., przebudowany w XX w.

-cmentarz z I wojny światowej, ul. Konarskiego, z lat 1914–1917 wraz z kaplicą,

-domy przy placu T. Kościuszki

-wąskotorowa Jędrzejowska Kolej Dojazdowa z lat 1915–1930 


Polecani przewodnicyPolecane noclegi