Skansen w Maurzycach - przedstawia zabudowę charakterystyczną dla wsi łowickiej. Podzielony został na dwie części zakładające ukazanie dwóch układów przestrzennych, z których pierwsza prezentuje XVIII/XIX w. wieś pańszczyźnianą o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym charakterystycznym w przedstawianym okresie, a druga XIX/XX w. wieś pokomasacyjną, zwaną również  "ulicówką". 

<- kliknij mapę aby wytyczyć trasę