NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W WOJ. łódzkim

Kolegiata w Tumie

Skansen w Tumie

Zamek w  Drzewicy

Skansen w Maurzycach


Most w Maurzycach

Lubocz

Nieborów

Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła"