Miejsca plenerów - dane do navi


8 sierpnia Centrum Nauki Leonardo da Vinci                               Powrót do programu zlotu

 

Kliknij zdjęcie sat. aby wytyczyć trasę:

v


BKM Tor Motocrossowy Cross Country 

Kliknij zdjęcie sat. aby wytyczyć trasę:

v


9 sierpnia od godz. 5.00 (możliwa zmiana godziny w uzgonieniu z grupą i prowadzącą plener)

Punkt dla uczestników pleneru fotografii krajobrazowej

Kliknij zdjęcie sat. aby wytyczyć trasę:

 

v


9 sierpnia

Skansen w Tokarni

Kliknij zdjęcie sat. aby wytyczyć trasę:

 

v