Park Krajobrazowy Orlich Gniazd  jest mocno zróżnicowany krajobrazowo i przyrodniczo. Budowa geologiczna to przede wszystkim twory jurajskie - wapienie. Do charakterystycznych obiektów tutejszej przyrody nieożywionej, będących równocześnie atrakcjami turystycznymi, należą wapienne ostańce, doliny krasowe oraz jaskinie, których na terenie województwa śląskiego jest ponad pięćset. W urozmaiconym krajobrazie Wyżyny znajduje się szereg różnorodnych zbiorowisk roślinnych, natomiast wśród zwierząt szczególnie charakterystycznymi gatunkami są nietoperze znajdujące schronienie w tutejszych jaskiniach, oraz rzadkie, ciepłolubne bezkręgowce. Wyjątkową atrakcją Jury Krakowsko-Częstochowskiej są średniowieczne zamki, które z powodu usytuowania na skalnych, trudno dostępnych wniesieniach nazwano Orlimi Gniazdami. Większość z nich to obiekty powstałe w czasach panowania Króla Kazimierza Wielkiego dla obrony ówczesnej granicy Królestwa Polskiego. Większość z nich obecnie stanowią ruiny. Na obszarze parku leży jedna z największych w Europie warowni, zamek Ogrodzieniec w Podzamczu. Inne, najbardziej znane obiekty Szlaku Orlich Gniazd, to twierdze w Mirowie, Bobolicach, Morsku i Smoleniu. Listę tutejszych zabytków uzupełniają ponadto mniejsze fortyfikacje, pałace, a także interesujące obiekty sakralne, wśród których wyróżniają się warowne klasztory oraz kościółki. polecamy pasjonatom dwóch kółek szczególnie ze względu na znaną trasę rowerową szlak Orlich Gniazd. 

Zamek w Rabsztynie


Zamek w Lipowcu

Tenczyn
Polecane noclegi

Poziom 511

Hotel pod Kolumnami                                                          Dodaj swój obiekt.