Staropolskie Żniwa w Nadbrzeziu


"Staropolskie żniwa w Nadbrzeziu" - czyli jak to dawniej bywało.

24 lipca w Sandomierzu ul. Powiśle (dzielnica Nadbrzezie, przy skrzyżowaniu ulic Powiśle i Dębina), odbył się pokaz plenerowo-obrzędowy przedstawiający pracę rolników w czasie żniw w 1930-1939 roku. Wydarzenie przygotowane było we współpracy ze stowarzyszeniem "Razem dla Nadbrzezia"-pasjonatami etnografii, z wiernie odtworzonymi ubiorami, zachowaniami społecznymi, gwarą, narzędziami oraz potrawami sprzed ponad 80 lat. O żniwach staropolskich szczegółowo opowiadał znany w kraju fotograf - pasjonat etnografii Mariusz Łężniak.

Na miejscu obok możliwości fotograficznego utrwalenia prac polowych oraz przerwy w czasie południowej modlitwy Anioł Pański najmłodsi mogli skorzystać z przejażdżki dawną furmanką oraz innych atrakcji takich jak: degustacja staropolskich potraw i napojów przygotowanych przez znane na Sandomierszczyźnie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawianki oraz Stowarzyszenie Razem dla Nadbrzezia. Zapraszamy do obejrzenia relacji z pleneru.