Smaki Regionów

     Smaki Regionów to targi produktów odbywające się w Poznaniu. Produktów przygotowywanych w oparciu o dawne receptury, produkowanych tradycyjnymi metodami z poszanowaniem lokalnych zwyczajów i wartości. W tym roku targi odbywały się w dniach 28-30 września. Ekipa Cudzechwalicie odwiedziła targi w niedzielę 30 września. Byliśmy obecni na gali wręczania nagród w związku z  XIX edycją ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną.  Konkurs organizowany jest corocznie przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

    Oprócz znakomitych potraw regionalnych promowanych przez laureatów z poszczególnych województw jedna nagroda zwróciła szczególnie naszą uwagę, a dotyczyła owoców uprawianych w regionie Sandomierza.

Nagrodę otrzymał Sandomierski Szlak Jabłkowy za produkt "Tradycyjne jabłka sandomierskie".

Rozmawialiśmy z promotorką, która jako pierwsza zgłosiła swoje owoce do instytucji jaką jest "Sandomierski Szlak Jabłkowy" panią Grażyną Borkowską prowadzącą gospodarstwo sadownicze "Szymanówka" w powiecie sandomierskim. Pani Grażyna bardzo cieszy się z przyznanej nagrody dla produktu jakim jest tradycyjne jabłko sandomierskie oraz z tego, że jej gospodarstwo prowadzone wspólnie z synami na Sandomierszczyźnie jest pierszym, które zgłosiło ten produkt do Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. 

Gospodarstwo "Szymanówka" otrzymało ponadto certyfikat znanej w kraju jednostki certyfikującej jakość produktów i usług PNG. 

Na zdjęciu od lewej: Alicja Stępień - prezes stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy, Jan Krzysztof Ardanowski -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grażyna Borkowska - właścicielka gospodarstwa "Szymanówka"

Lista podmiotów produkujących żywność wysokiej jakości w naszym kraju powiększyła się dość znacznie.  Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z targów "Smaki Regionów". Na fotografiach znajdują się również produkty, które szczególnie zwróciły naszą uwagę.

fot. Cudzechwalicie